Eläkeläiset yhdistys Pécs/Unkari

The Pensioners’ Association Hungary, Pécs

Pecs:n kaupungin eläkeläisten yhdistys perustettiin vuonna 1989. Noihin aikoihin  monet entiset kaivosmiehet, teollisuustyöntekijät menettivät työpaikkansa, kun nopea teollisuuden yksityistäminen aiheuttivat ongelmia monille paikallisille yhtiöille. Työpaikkansa menettäneille tuli erilaisia ongelmia ja suuri joukko työntekijöitä eläköityi. Nämä uudet eläkeläiset tarvitsivat paljon sosiaalista, lainopillista ja psykologista tukea: yhdistys muodostettiin auttamaan  yhteisöä edellä mainituissa ongelmissa, joita teollisuuden alasajo aiheutti. Nykyisin yhdistyksellä on monia erilaisia toimintoja, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta: 

– terveydenhoitoalan ja –ennaltaehkäisy; esim. tietoisuus vanhenemiseen liittyvistä ongelmista, tyypillisistä sairauksista ja kuluttajansuoja-asiat 
– perhe-elämä, muun muassa sukupolvien väliset ongelmat, tuki ja ennaltaehkäisy; 
– innovatiivinen ”Vanhempi akatemia (Népfőiskola)”, jossa asiantuntijat luennoivat vanhemmalle ikäluokalle
– viestit, keskustelut ja tuki paikallisille päätöksentekijöille (esim. julkiset edustajat, julkiset organisaatiot) ikäihmisten ongelmista 
– vapaa-aika-toimintojen järjestäminen, viihdetapahtumat, kerhot jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja aktiviteetteja ikäihmisille. 

Pécsissä asuu nykyisin noin 40 000 eläkeläisiä. Yhdistyksellä on noin 1,100 rekisteröityä jäsentä. Toiminta on jaettu 31 ”klubiin,” jotka muodostavat organisaation perustason ja jotka  tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Eri toimintaryhmät (kuten tanssi, kuorot, harrastelijavalokuus, ammunta, kalastaminen jne.) toimivat laajemmin kuin paikallisorganisaatiossa. Hyvinvointiryhmät organisoivat säännöllisiä kokouksia, luentoja, esityksiä, puutarhanhoito-kursseja, ystävätoimintaa, perinteisiä käsityötaitoja, kuorolaulantaa alayhdistyksessä kuten Baranya Bokréta (tanssi), Gardening Friends, Artisans of Traditional Art, National Singing Choir, Miners for Culture, Railroad Worker Pensionists jne.Yhdistyksen budjetissa on vain vähäisiä budjettivaroja käytettävissä budjetissa jäsenien koulutukseen, joista mainittakoon tieto-ja viestintätekniikan-kurssi.

Yhdistys pyrkii suuntaamaan erikoishuomiota esimerkiksi sairauden tai sosiaalisen tilanteen vuoksi heikommassa asemassa oleville jäsenilleen. Joillakin ”klubeilla” on vain yksi tai kaksi suurempaa tapahtumaa, jotkut alayhdistykset tai erityisryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittainen tai kuukausittain. 

Yhdistyksen järjestämät senioriluennot organisoidaan yhdessä paikallisen yliopiston kanssa ja asiantuntijat pitävät myös joitakin musiikki- tai taidekonsertteja, akatemialuentoja jopa joidenkin kerhonjäsenien toimesta. Yhdistyksessä on myös alaryhmiä, jotka edustavat vähemmistökulttuuria Pécsissä. 

Klubit ovat hyvin aktiivisia kaupungin organisoimissa suurissa kulttuuritapahtumissa 
ja yhdistyksen johto on kehittänyt alueellisia ja kansainvälisiä yhteyksiä: Yhteistyö on eloisaa sisarkaupunkien kanssa Saksassa, Ranskassa, Kroatiassa, Serbiassa ja Romaniassa. Nämä kaikki toiminnat tarjoavat jäsenille ja osanottajille mahdollisuuden tutustua seniorikansalaisten yhteisöelämään alueellisesti ja kansainvälisesti. 

Yhdistyksellä on pieni vuosittainen jäsenmaksu. Yhdistyksen hallitus valvoo hallinnollista työtä ja  yhdistyksen viidessä toimistossa toimii yhteensä viisi palkattua työntekijää. Budjettia kasvattaa esimerkiksi yhdistyksen saamat lahjoitukset tai rahoitukset kansainvälisiin EU -hankkeisiin.  Lisävaroja yhdistys saa keräämällä maksuja järjestämistään eritystapahtumista. Aluellisen klubin toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset.