Društvo upokojencev – Pecs

The Pensioners’ Association Hungary, Pécs

DU Pecs je bilo ustanovljeno leta 1989. V tem obdobju je veliko rudarjev in delavcev v industriji izgubilo delo zaradi zaprtja lokalnih podjetij. Veliko jih je imelo težave z zdravjem in invalidnostjo, živeli so sami ali so ovdoveli. Ti „novi” upokojenci so potrebovali veliko družbene, pravne in psihološke podpore. Društvo je bilo ustanovljeno zato, da pomaga lokalni skupnosti in upokojencem. Danes v društvu poteka veliko aktivnosti, ker se mu je pridružilo veliko prostovoljskih organizacij, ki se ukvarjajo z:

  • zdravjem in preventivo,
  • družino in medgeneracijskimi težavami,
  • inovativno Univerzo za 3 življenjsko obdobje,
  • osveščanjem okolja i težavah starejših in
  • prostočasnimi aktivnostmi.

Društvo ima približno 1100 članov, ki se srečujejo v 31-iz klubih in sodelujejo pri različnih aktivnostih (petje, ples, fotografija, ribarjenje, itd.).

Društvo neguje regionalne in mednarodne vezi. Povezuje se s pobratenimi mesti v Nemčiji, Franciji, Hrvaški, Srbiji in Romuniji. Člani plačujemo nizko članarino. Ostala sredstva pridobivajo iz vladnih, regionalnih ali evropskih virov.