Izdelali smo spletno platformo

Dosegli smo nov mejnik pri izvedbi projekta Be Smart Seniors: izdelali smo spletno platformo, ki nam omogoča lažje dostopanje do izobraževalnih gradiv in ostalih storitev, povezanih s projektom. Uporabili smo vmesnik, ki je prijazen za uporabo in prilagojen ciljni skupini projekta.

V vseh sodelujočih državah pričenjamo s testiranjem platforme, h kateremu bomo povabili ciljno skupino.

BESS

Informativni dan projekta Be Smart Senior

Informativni dan projekta Be Smart Senior je potekal 15. 7. 2020 v Budimpešti. Udeležilo se ga je več kot 100 ljudi, ki so bili večinoma socialni oskrbovalci.

Po prvotnih načrtih bi morali ta dogodek organizirati ob zaključku projekta, vendar smo se zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem povezane skrbi za varnost ljudi odločili, da dogodek pripravimo poleti.

Dr. Gábor Simon, predstavnik podjetja Corvus Kft., je predstavil cilje ter dosežke projekta in izkušnje z razvojem kurikuluma. Strokovnjakinja na področju socialne oskrbe Dr. Lilla Somodi je občinstvu spregovorila o pomenu aktivnega staranja in podporni vlogi socialnih oskrbovalcev.

Dogodek se je zaključil s pogovorom za okroglo mizo. Udeležence so postavljali dodatna vprašanja o rezultatih projekta in  možnostih uporabe rezultatov pri socialni oskrbi.

Gabor Simon

Mejnik: 100 video

Na YouTube kanal Be Smart Seniors smo naložili že 100-ti videoposnetek!

Eden izmed projektnih ciljev je izdelava izobraževalnih videoposnetkov, ki so prilagojeni potrebam in učnim navadam starejših ljudi in ki jim pomagajo opravljati vsakodnevne naloge s pomočjo spletnih storitev.

Izobraževalni videoposnetki so izdelani v več jezikih. Nekateri obravnavajo mednarodno tematiko, drugi so lokalno naravnani. Ravno danes smo naložili že 100-tega.

Ta okrogla številka ne pomeni, da smo z delom zaključili. Zadali smo si cilj, ki nas obvezuje k nastanku 140-ih videoposnetkov, vendar samo želeli nas dosežek že prej deliti s tistimi, ki spremljajo napredek projekta.

100

Več kot 10.000 ogledov!

Število ogledov izobraževalnih posnetkov je na kanalu YouTube Be Smart Seniors  že preseglo 10.000! TO nam je uspelo doseči v dveh mesecih! Želeli smo si, da bi bili naši izobraževalni posnetki všeč mnogim, vendar se nismo nadejali takšnega uspeha. Hvala vsem, ki ste si ogledali videoposnetke. Upamo, da bomo takšne številke dosegali tudi v prihodnosti.

YouTube kanal

Vzpostavili smo YouTube kanal Be Smart Seniors, da bi predstavili izobraževalne videoposnetke, ki so nastali v projektu. Ta kanal je ločen od spletne platforme, ki jo razvijamo v projektu in pri Kateri bomo upoštevali ergonomske potrebe seniorjev. Namen kanala YouTube je razpoložljivost videoposnetkov širši populaciji.

Izobraževalni videi

Zbrali smo mnenja v izobraževalnih videoposnetkih. Ustrezno bomo prilagodili nekaj že narejenih videoposnetkov in pridobljene izkušenj uporabili pri ustvarjanju novih. Vsem, ki ste prispevali svoja mnenja, se zahvaljujemo!

Srečanje v Mariboru

Tretje partnersko srečanje projekta Be Smart Seniors je potekalo 12. in 13. decembra 2019 v Mariboru. Namen srečanja je bil pregled izvedenih aktivnosti in priprava na projektne aktivnosti, načrtovane za naslednje leto.

Prvi diseminacijski dogodek

Uspešno smo organizirali prvi diseminacijski dogodek projekta Be Smart Seniors v Budimpešti. Kljub poletni vročini se je dogodka udeležilo skoraj 30 udeležencev, ki so jih zanimali cilji in rezultati projekta. Naši gostje so bili predstavniki izobraževalcev odraslih, srednjih šol in fakultet ter predstavniki institucij in nevladnih organizacij, ki skrbijo za starejše. Udeleženci so prispevali koristne nasvete in komentarje, za kar se jim zahvaljujemo. Na naslednjem dogodku bomo predstavili in preizkusili vsa nastala gradiva. Upamo, da bo tudi to zanimalo veliko ljudi.

Videoposnetek Kako učiti babico

Partnerji iz Univerze Turku so pripravili angleško verzijo videoposnetka „Kako učiti babico”. Vsebuje povzetek navodil za poučevanje starejših v animirani obliki za mlade, ki pomagajo starejšim sorodnikom pri učenju IKT vsebin. Navodila bomo pripravili tudi v tiskani verziji in jih prevedli v jezike vseh sodelujočih držav.