60.000 ogledov!

YouTube kanal Be Smart Seniors je danes dosegel 60.000 ogledov! Radi bi se zahvalili vsem sodelavcem in prostovoljcem, ki so nam pomagali pri promociji projekta.

60000

Lihtenštajn dogodek

Predstavniki Anthropogogik Brändle so se srečali z učitelji Oberschule Eschen (Lihtenštajn) in jim predstavili cilje ter rezultate projekta Be Smart Seniors skupaj z medgeneracijskim pristopom k učenju. Organizirali so tekmovanje za učence šole, da bi jih s tem spodbudili k pomoči starejšim sorodnikom pri pridobivanju IKT veščin.

Eschen

Multiplikativna dogodki

Andragoški zavod Maribor je 19. In 15. Oktobra v Mariboru organiziral 2 multiplikativna dogodka. Zaradi epidemioloških ukrepov so dogodke organizirali v manjših skupinah za predstavnike slovenskih izobraževalcev odraslih, ki izobražujejo starejše odrasle. Irena Urankar in Helena Matavž sta predstavili, kaj lahko ponudniki izobraževanja odraslih pridobijo z rezultati projekta in medgeneracijskim pristopom k učenju.

multiplikativna dogodki

Turku online dogodek

Univerza za uporabne znanosti Turku je 6. oktobra uspešno organizirala multiplikativni dogodek, ki je zaradi epidemioloških ukrepov potekal virtualno. Udeleženci so bili medicinske sestre, ki skrbijo za starejše, in ostali strokovnjaki s tega področja, študenti magistrskega študija in učitelji.

Dogodek je vključeval predstavitev projekta BESS, skupinsko delo, pogovor in predavanja strokovnjakov. Predavatelji se trenutno ukvarjajo z raziskovanjem na področju geriatrije in predstavljajo najboljše na tem področju. Udeležence so povabili k razgovoru in skupinskemu delu med samim dogodkom.

Turku online dogodek

Testiranje izobraževalnih gradiv

Pričeli smo s testiranjem zadnjega intelektualnega rezultata projekta Be Smart Seniors “Vaše digitalne sledi”, ki vsebuje izobraževalna gradiva v jezikih vseh sodelujočih držav. Partnerji so uporabljali spletne in papirne vprašalnike za evalvacijo kurikuluma in testiranje medgeneracijskega učnega pristopa.

test

Vaše digitalne sledi

Zadnja verzija “Vaše digitalne sledi” je pripravljena v vseh jezikih. Cilj tega intelektualnega rezultata je ponuditi preprosta navodila za starejše odrasle o pisanju blogov, komentiranju in fotografiranju, da bodo lahko svoje izkušnje delili v digitalnem svetu in tam puščali digitalne sledi.

Vaše digitalne sledi

Izdelali smo spletno platformo

Dosegli smo nov mejnik pri izvedbi projekta Be Smart Seniors: izdelali smo spletno platformo, ki nam omogoča lažje dostopanje do izobraževalnih gradiv in ostalih storitev, povezanih s projektom. Uporabili smo vmesnik, ki je prijazen za uporabo in prilagojen ciljni skupini projekta.

V vseh sodelujočih državah pričenjamo s testiranjem platforme, h kateremu bomo povabili ciljno skupino.

BESS

Informativni dan projekta Be Smart Senior

Informativni dan projekta Be Smart Senior je potekal 15. 7. 2020 v Budimpešti. Udeležilo se ga je več kot 50 ljudi, ki so bili večinoma socialni oskrbovalci.

Po prvotnih načrtih bi morali ta dogodek organizirati ob zaključku projekta, vendar smo se zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem povezane skrbi za varnost ljudi odločili, da dogodek pripravimo poleti.

Dr. Gábor Simon, predstavnik podjetja Corvus Kft., je predstavil cilje ter dosežke projekta in izkušnje z razvojem kurikuluma. Strokovnjakinja na področju socialne oskrbe Dr. Lilla Somodi je občinstvu spregovorila o pomenu aktivnega staranja in podporni vlogi socialnih oskrbovalcev.

Dogodek se je zaključil s pogovorom za okroglo mizo. Udeležence so postavljali dodatna vprašanja o rezultatih projekta in  možnostih uporabe rezultatov pri socialni oskrbi.

Gabor Simon

Mejnik: 100 video

Na YouTube kanal Be Smart Seniors smo naložili že 100-ti videoposnetek!

Eden izmed projektnih ciljev je izdelava izobraževalnih videoposnetkov, ki so prilagojeni potrebam in učnim navadam starejših ljudi in ki jim pomagajo opravljati vsakodnevne naloge s pomočjo spletnih storitev.

Izobraževalni videoposnetki so izdelani v več jezikih. Nekateri obravnavajo mednarodno tematiko, drugi so lokalno naravnani. Ravno danes smo naložili že 100-tega.

Ta okrogla številka ne pomeni, da smo z delom zaključili. Zadali smo si cilj, ki nas obvezuje k nastanku 140-ih videoposnetkov, vendar samo želeli nas dosežek že prej deliti s tistimi, ki spremljajo napredek projekta.

100

Več kot 10.000 ogledov!

Število ogledov izobraževalnih posnetkov je na kanalu YouTube Be Smart Seniors  že preseglo 10.000! TO nam je uspelo doseči v dveh mesecih! Želeli smo si, da bi bili naši izobraževalni posnetki všeč mnogim, vendar se nismo nadejali takšnega uspeha. Hvala vsem, ki ste si ogledali videoposnetke. Upamo, da bomo takšne številke dosegali tudi v prihodnosti.