Projekt BESS

Živimo v starajoči se družbi. Po podatki EU iz leta 2011 je bilo 17% prebivalcev EU starejših od 65 let, v letu 2020 jih bo skoraj 30 odstotkov, kar predstavlja velik izziv za družbo in socialno varstvo.

Starejšim se lahko hitro zgodi, da se zmanjša kakovost njihovega življenja, vsakdanji izzivi postanejo težje premagljivi, zanašati se morajo na pomoč drugih. Postajajo osamljeni, ker vedno težje potujejo in posledično izgubljajo stike s prijatelji.

Starejši so dragocen del družbe. Imajo veliko dragocenih osebnih in delovnih izkušenj, so del pomembnih zgodovinskih dogodkov. Velika škoda bi bila, če bi izkušnje in spomini izginili skupaj z njimi.

IKT kot način integracije

Moderne IKT naprave in spletne storitve lahko pomagajo pri premagovanju zgoraj omenjenih težav. S svetovnim spletom lahko ostanemo s stiku s sorodniki in prijatelji, ohranjamo zdravje, delimo spomine, veščine in znanje.

S projektom bi radi pomagali starejšim pri uporabi IKT naprav za izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje osebne avtonomije za čim daljši možni čas. V ta namen želimo ustvariti navodilao tem, kako lahko mladi pomagajo starejšim sorodnikom pri učenju uporabe IKT naprav. Modul medgeneracijskega učenja bo služil kot osnova za nadaljnje učenje starejših oseb.

Po opravljeni mednarodni raziskavi in analizi potreb bomo ustvarili posebno spletno stran, kjer bodo na voljo vsa učna gradiva in možnost za spletno druženje in izmenjavo znanja. Pri razvoju spletne strani bomo upoštevali ergonomske in andragoške značilnosti ciljne skupine.

Tretji rezultat bo 60 učnih gradiv v obliki kratkih video posnetkov. Vsebina gradiv se bo dotikala splošnih IKT tem, ki se pojavljajo v življenju starejše osebe (spletno nakupovanje, komunikacija, iskanje informacij). 20 posnetkov bo vsebovalo mednarodne vsebine s prevodom v partnerske jezike, ostali se bodo osredotočali na teme, ki so specifične za posamezno sodelujočo državo.

Ob zaključku bi radi naučili starejše, kako lahko s preprostimi pripomočki sami ustvarijo video posnetke.

Sodelovanje

S projektnimi rezultati, ki smo jih našteli, želimo postaviti teoretične in praktične temelje za usposabljanje starejših na področju IKT ter spletno stran, ki bo izobraževalne in povezovalne narave. Starejšim bo v pomoč pri vsakdanjih opravilih, izboljšanju kakovosti življenja in ohranjanju avtonomije.

Novice

Srečanje v Budimpešti

25. in 26. oktobra 2018 je v Budimpešti potekal prvi projektni sestanek. Natančno smo pregledali projektne aktivnosti, načrtovane do maja 2019, razdelili smo si naloge in zaključili raziskavo, ki bo služila kot osnova za nadaljnje razvojne naloge.