Verkkoalusta on valmistunut

Be Smart Seniors – hankkeessa on saavutettu toinen virstanpylväs: verkkoalusta on valmistunut. Verkkoalustalta on helppo löytää opetusmateriaalit ja niihin liittyvä sisältö. Haluamme tehdä alustasta mahdollisimman käyttäjäystävällisen, joten aloitamme sivuston testaamisen kaikissa osallistuvissa maissa yhdessä kohderyhmän kanssa.

BESS

Projektin positiivisten vaikutusten päivä

Be Smart Seniors – projektin positiivisten vaikutusten päivä -tapahtuma pidettiin 15. heinäkuuta 2020 Budapestissa. Siihen osallistui yli 100 osallistujaa. Tapahtumaan osallistui pääasiassa sosiaalialan ammattilaisia. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan tämä tapahtuma olisi pidetty projektin lopussa, mutta koronavirusepidemian vuoksi pidimme tarkoituksenmukaisena järjestää tapahtuma kesällä osallistujien turvallisuuden vuoksi. Tapahtumassa tohtori Gábor Simon, Corvus Kft., Edustaa projektin tavoitteita, saavutettuja tuloksia ja opetussuunnitelman kehittämisestä saatuja kokemuksia. Asiantuntija tohtori Lilla Somodi kertoi yleisölle aktiivisen ikääntymisen ja sosiaalityöntekijöiden tukevan työn merkityksestä. Tapahtuma päättyi yhteiseen keskusteluun, jossa osallistujat esittivät lisäkysymyksiä projektin tuloksista ja mahdollisuuksista soveltaa niitä päivähoidossa.

Gabor Simon

100 videota!

100. video on ladattu Be Smart Seniors – projektin YouTube-kanavalle! Yksi projektin tavoitteista oli tuottaa ikääntyvien aikuisten tarpeisiin ja oppimistottumuksiin räätälöityjä opetusvideoita, jotka opastavat heitä erilaisten verkkopalvelujen käytössä. Nämä opetusvideot tuotetaan useilla kielillä aiheista, jotka ovat osittain kansainvälisiä ja osittain paikallisia. Sata videota on hieno virstanpylväs ja videoita on tulossa vielä lisää!

100

10 000 kertaa!

Be Smart Seniors – projektin Youtube-kanavan videoita on katsottu jo yli 10 000 kertaa! Onnistuimme saavuttamaan tämän mahtavan tuloksen kahdessa kuukaudessa! Kiitos kuuluu kaikille katsojille, toivottavasti seuraatte kanavaa aktiivisesti jatkossakin!

10000

Youtube-kanavan

Be Smart Seniors-projektissa tuotetut opetusvideot ovat nyt esillä YouTube palvelussa. Näin ollen, ne ovat ilmaiseksi ja vapaasti hyödynnettävissä laajalle käyttäjäkunnalle. YouTube-kanavan tarkoituksena on saattaa projektin tulokset laajemman yleisön saataville suositun videonjakosivuston kautta.

Opetusvideot

Hankkeessa tuotettujen, ikäihmisille suunnattujen opetusvideoiden arviointi saatiin onnistuneesti päätökseen. Videoiden kohderyhmän, ikäihmisten palautteiden mukaisesti teimme niihin vielä pieniä korjauksia ja saimme hyviä ideoita lisävideoiden teemojen tuottamiseen.

Hankkeen ensimmäinen tulosten levittämistilaisuus Unkarin Budabestissä

BESS -hankkeen ensimmäinen tulosten levittämistilaisuus järjestettiin Budabestissa, Unkarissa, kesäkuussa 2019. Tilaisuuteen osallistui 30 henkilöä. Osallistujat olivat aikuiskouluttajia, keskiasteen ja korkeakoulujen edustajia, vanhustenhoidossa työskenteleviä henkilöitä sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Tilaisuuden osallistujilta saimme arvokkaita kommentteja hankkeen tuotoksiin liittyen, jotka auttavat niiden jatkotyöstössä. 

Seuraavassa tulosten levittämistilaisuudessa esittelemme hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja.