A BESS projekt

Egy idősődő trásadalomban élünk. A 2011-es uniós népszámlálás szerint a 65 évnél idősebb állampolgárok aránya 17%, és ez az arány 2050-re (Ageing world 2015 study) 29,9% lesz. Ez a tendencia óriási kihívást jelent a társadalomnak és a szociális ellátórendszernek.

Az idős emberek könnyen elveszítik korábban megszokott életminőségüket, nehezebben küzdenek meg a mindennapi kihívásokkal, és könnyen elveszíthetik a személyes autonómiájukat, mivel más emberek segítségére kénytelenek támaszkodni a mindennapi szükségleteik biztosítása érdekében. További probléma a személyes kapcsolatok hiánya, az elmagányosodás.

Ugyanakkor ezek az emberek társadalom fontos tagjai. Értékes tapasztalatokat szereztek munkájukban, sok érdekes vagy fontos történeti esemény résztvevői voltak, és nagy veszteség lenne, ha ezek a tapasztalatok és emlékek velük együtt tűnnének el.

IKT eszközök és az integráció

A modern infokommunikációs (IKT) eszközök és az egyre bővülő online szolgáltatások segíthetnek megelőzni vagy elodázni a fent részletezett problémákat. A mai internetalapú szolgáltatások segíthetnek a barátokkal  és rokonokkal való kapcsolattartásban, egészségmegőrző szolgáltatásokat nyújthatnak, felületet biztosíthatnak hobbik és ismeretek megosztására.

Projektünkkel szeretnénk segíteni az időseket az IKT-eszközök használatában, hogy segítsék mindennapi életüket, javítsák életminőségüket, és segítsék őket abban, hogy megőrizzék személyes önállóságukat, ameddig csak lehetséges.

Projektünk központi eleme egy intergenerációs tanulási modell, melyben a fiatalabb rokonok oktatják az informatikai alapokra az időseket.

Egy nemzetközi felmérés és igényelemzés után speciális honlapot szeretnénk kifejleszteni a tananyagok elhelyezésére, közösség építési és tudásmegosztási tevékenységek segítésére.

A harmadik célunk kb. 60 videó alapú tananyag kifejlesztése, melyek a mindennapi életvitelt segítő online szolgáltatásokat használatát mutatják be.

Végül meg szeretnénk tanítani az időseket arra, hogy saját egyszerű eszközökkel, hogyan tudnak saját oktató videókat készíteni hobbijaikról, emlékeikről.

Kooperáció

A fenti célok megvalósítását egy olyan nemzetközi konzorcium segítségével szeretnénk elérni, mely megfelelő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy informatikai és didaktikai szempontból egyaránt az idősek tanulási igényeihez igazodó fejlesztéseket valósítson meg.

A projektről

A projektet az Európai Unió Erasmus+ Programme-ja támogatja.

Hírek és események

Az első disszeminációs rendezvény

Eredményesen megtartottuk a Be Smart Seniors prjekt első disszeminációs rendezvényét Budapesten, ahol a nyári időpont és a nagy meleg ellenére közel 30 résztvevő volt kíváncsi a projekt eddigi eredményeit és céljait a bemutató előadásokra. Vendégeink a projekt iránt érdeklődő felnőttképzők, közép- és felsőoktatási intézmények valamint idősgondozásban érdekelt intézmények és civil szervezetek képviselői voltak, akik hasznos …

Hogyan taníts időseket videó

Elkészült a Turkui Egyetem munkatársai által készített “How to teach your grandma” (magyarul: Hogyan tanítsd a nagymamád) videó útmutató magyar szinkronú változata. Ennek a tananyagnak a célja, hogy a fiatal rokonok segítők számára összefoglalja azokat a legfontosabb ismereteket, melyek egy idős személy informatikai oktatása során szükségesek, mindezt egy könnyed hangvételű rajzfilm formájában. Hogyan taníts időseket?

Egyeztető találkozó Vaduzban

Sikeresen lezajlott a Be Smart Seniors projekt második projekt találkozója, melyet Vaduzban rendeztünk meg. Az egyeztetés célja a kérdőíves felmérés eredményeinek kiértékelése alapján a kifejlesztésre kerülő oktató videók témaköreinek valamint pedagógiai és vizuális elemeinek a véglegesítése. Áttekintettük a projekt következő időszakának teendőit és tisztáztuk az elkészült videók tesztelésének a kereteit.