BESS Projekti

Yhteiskuntamme ikääntyy. 2011 vuoden EU -raportin mukaan yli 65 –vuotiaiden osuus kansalaisista on 17% ja tämä osuus kasvaa 29,9% vuoteen 2050 mennessä (Ageing world 2015 tutkimus). Tästä syntyy haasteita yhteiskunnalle ja sosiaalihuollolle.

Päivittäinen toisten apuun turvautuminen saattaa heikentää ikäihmisen elämänlaatua ja vaikeuttaa jokapäiväisistä toimista selviämistä, johtaen jopa henkilökohtaisen riippumattomuuden menettämiseen.

Ikääntyessä sosiaalinen kanssakäyminen saattaa vähentyä, liikkumisen ja paikasta toiseen siirtymisen vaikeutuessa, joka pitkällä tähtäimellä voi johtaa myös ystävyyssuhteiden vähenemiseen. 

Ikäihmiset ovat tärkeitä yhteiskuntamme jäseniä. Heillä on paljon arvokasta tietoa ja kokemusta muille jaettavaksi.

Digitaaliset välineet ikäihmisen apuna

Nykyisten digitaalisten laitteiden ja verkkopalvelujen avulla voidaan tukea erilaisia arjen toimintoja, kuten terveyspalveluiden käyttöä verkossa. Digitaalisten välineiden avulla yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin helpottuu. Verkkopalvelut myöskin tarjoavat mahdollisuuksia terveydentilaa tukevien palveluiden käyttämiseen, harrastamiseen sekä kokemusten ja tiedon jakamiseen. 

Projektin pyrkimyksenä on auttaa ikäihmisiä käyttämään digitaalisia välineitä helpottamaan arkea, parantamaan elämänlaatua ja tukemaan ikäihmisen itsenäisyyttä mahdollisimman pitkään.

Projektin tavoitteena on laatia opastus-animaatio helpottamaan digitaalisten taitojen opettamista ikäihmisille. Opas on suunnattu erityisesti nuoremmille henkilöille ikäihmisen lähipiirissä. Sukupolvien välinen oppimista tukeva kanssakäyminen luo edellytyksiä hyödyntää digitaalisia palveluja myös jatkossa.

Projektin toisena tavoitteena on kehittää verkkoalusta, joka perustuu kansainvälisestä kyselystä saatuihin ja analysoituihin tuloksiin.Verkkoalusta tukee yhteisöllisyyttä ja tiedon jakamista sekä tarjoaa opetusmateriaalia, huomioiden kohderyhmän erityisvaateet ja pedagogiset tarpeet. 

Projektissa tullaan kolmantena tuloksena tuottamaan noin 60 videota, jotka opastavat hyödyntämään ikäihmisille hyödyllisiä verkkopohjaisia palveluita (verkkokaupat, viestintä, tiedonhaku). Näistä videoista 20 käsittelee yleisiä kansainvälisesti yhteisiä aihealueita ja loput videoista tehdään kunkin maan omalla kielellä keskittyen partnerimaiden omakohtaisiin aiheisiin.

Lopuksi projektin neljäntenä tuotoksena on tavoitteena opettaa ikäihmisiä tekemään omia videoitaan yksinkertaisia välineitä hyödyntäen.

Yhteistyö

Projektin keskeisinä tavoitteina on luoda teoreettinen ja käytännöllinen perusta ikäihmisten digitaalisten taitojen oppimiselle, auttaa ikäihmisiä jokapäiväisissä toiminnoissa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja tukea itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilymistä.

Projektin partnerimailla, Liechtensteinilla, Slovenialla, Suomella ja Unkarilla on tietoa ja kokemusta ikäihmisten kouluttamisesta ja digipedagogiikan kehittämisestä. 

Projektin asiantuntijatiimi pyrkii hyödyntämään uusia mahdollisuuksia tukea ikäihmisiä käyttämään digitaalisia välineitä.