BESS Projekti

Yhteiskuntamme ikääntyy. 2011 vuoden EU -raportin mukaan yli 65 –vuotiaiden osuus kansalaisista on 17% ja tämä osuus kasvaa 29,9% vuoteen 2050 mennessä (Ageing world 2015 tutkimus). Tästä syntyy haasteita yhteiskunnalle ja sosiaalihuollolle.

Päivittäinen toisten apuun turvautuminen saattaa heikentää ikäihmisen elämänlaatua ja vaikeuttaa jokapäiväisistä toimista selviämistä, johtaen jopa henkilökohtaisen riippumattomuuden menettämiseen.

Ikääntyessä sosiaalinen kanssakäyminen saattaa vähentyä, liikkumisen ja paikasta toiseen siirtymisen vaikeutuessa, joka pitkällä tähtäimellä voi johtaa myös ystävyyssuhteiden vähenemiseen. 

Ikäihmiset ovat tärkeitä yhteiskuntamme jäseniä. Heillä on paljon arvokasta tietoa ja kokemusta muille jaettavaksi.

Digitaaliset välineet ikäihmisen apuna

Nykyisten digitaalisten laitteiden ja verkkopalvelujen avulla voidaan tukea erilaisia arjen toimintoja, kuten terveyspalveluiden käyttöä verkossa. Digitaalisten välineiden avulla yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin helpottuu. Verkkopalvelut myöskin tarjoavat mahdollisuuksia terveydentilaa tukevien palveluiden käyttämiseen, harrastamiseen sekä kokemusten ja tiedon jakamiseen. 

Projektin pyrkimyksenä on auttaa ikäihmisiä käyttämään digitaalisia välineitä helpottamaan arkea, parantamaan elämänlaatua ja tukemaan ikäihmisen itsenäisyyttä mahdollisimman pitkään.

Projektin tavoitteena on laatia opastus-animaatio helpottamaan digitaalisten taitojen opettamista ikäihmisille. Opas on suunnattu erityisesti nuoremmille henkilöille ikäihmisen lähipiirissä. Sukupolvien välinen oppimista tukeva kanssakäyminen luo edellytyksiä hyödyntää digitaalisia palveluja myös jatkossa.

Projektin toisena tavoitteena on kehittää verkkoalusta, joka perustuu kansainvälisestä kyselystä saatuihin ja analysoituihin tuloksiin.Verkkoalusta tukee yhteisöllisyyttä ja tiedon jakamista sekä tarjoaa opetusmateriaalia, huomioiden kohderyhmän erityisvaateet ja pedagogiset tarpeet. 

Projektissa tullaan kolmantena tuloksena tuottamaan noin 60 videota, jotka opastavat hyödyntämään ikäihmisille hyödyllisiä verkkopohjaisia palveluita (verkkokaupat, viestintä, tiedonhaku). Näistä videoista 20 käsittelee yleisiä kansainvälisesti yhteisiä aihealueita ja loput videoista tehdään kunkin maan omalla kielellä keskittyen partnerimaiden omakohtaisiin aiheisiin.

Lopuksi projektin neljäntenä tuotoksena on tavoitteena opettaa ikäihmisiä tekemään omia videoitaan yksinkertaisia välineitä hyödyntäen.

Yhteistyö

Projektin keskeisinä tavoitteina on luoda teoreettinen ja käytännöllinen perusta ikäihmisten digitaalisten taitojen oppimiselle, auttaa ikäihmisiä jokapäiväisissä toiminnoissa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja tukea itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilymistä.

Projektin partnerimailla, Liechtensteinilla, Slovenialla, Suomella ja Unkarilla on tietoa ja kokemusta ikäihmisten kouluttamisesta ja digipedagogiikan kehittämisestä. 

Projektin asiantuntijatiimi pyrkii hyödyntämään uusia mahdollisuuksia tukea ikäihmisiä käyttämään digitaalisia välineitä.

Ajankohtaista

Verkkoalusta on valmistunut

Be Smart Seniors – hankkeessa on saavutettu toinen virstanpylväs: verkkoalusta on valmistunut. Verkkoalustalta on helppo löytää opetusmateriaalit ja niihin liittyvä sisältö. Haluamme tehdä alustasta mahdollisimman käyttäjäystävällisen, joten aloitamme sivuston testaamisen kaikissa osallistuvissa maissa yhdessä kohderyhmän kanssa.

Projektin positiivisten vaikutusten päivä

Be Smart Seniors – projektin positiivisten vaikutusten päivä -tapahtuma pidettiin 15. heinäkuuta 2020 Budapestissa. Siihen osallistui yli 100 osallistujaa. Tapahtumaan osallistui pääasiassa sosiaalialan ammattilaisia. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan tämä tapahtuma olisi pidetty projektin lopussa, mutta koronavirusepidemian vuoksi pidimme tarkoituksenmukaisena järjestää tapahtuma kesällä osallistujien turvallisuuden vuoksi. Tapahtumassa tohtori Gábor Simon, Corvus Kft., Edustaa projektin tavoitteita, saavutettuja tuloksia …

100 videota!

100. video on ladattu Be Smart Seniors – projektin YouTube-kanavalle! Yksi projektin tavoitteista oli tuottaa ikääntyvien aikuisten tarpeisiin ja oppimistottumuksiin räätälöityjä opetusvideoita, jotka opastavat heitä erilaisten verkkopalvelujen käytössä. Nämä opetusvideot tuotetaan useilla kielillä aiheista, jotka ovat osittain kansainvälisiä ja osittain paikallisia. Sata videota on hieno virstanpylväs ja videoita on tulossa vielä lisää!