YouTube kanal

Vzpostavili smo YouTube kanal Be Smart Seniors, da bi predstavili izobraževalne videoposnetke, ki so nastali v projektu. Ta kanal je ločen od spletne platforme, ki jo razvijamo v projektu in pri Kateri bomo upoštevali ergonomske potrebe seniorjev. Namen kanala YouTube je razpoložljivost videoposnetkov širši populaciji.

Izobraževalni videi

Zbrali smo mnenja v izobraževalnih videoposnetkih. Ustrezno bomo prilagodili nekaj že narejenih videoposnetkov in pridobljene izkušenj uporabili pri ustvarjanju novih. Vsem, ki ste prispevali svoja mnenja, se zahvaljujemo!

Srečanje v Mariboru

Tretje partnersko srečanje projekta Be Smart Seniors je potekalo 12. in 13. decembra 2019 v Mariboru. Namen srečanja je bil pregled izvedenih aktivnosti in priprava na projektne aktivnosti, načrtovane za naslednje leto.

Prvi diseminacijski dogodek

Uspešno smo organizirali prvi diseminacijski dogodek projekta Be Smart Seniors v Budimpešti. Kljub poletni vročini se je dogodka udeležilo skoraj 30 udeležencev, ki so jih zanimali cilji in rezultati projekta. Naši gostje so bili predstavniki izobraževalcev odraslih, srednjih šol in fakultet ter predstavniki institucij in nevladnih organizacij, ki skrbijo za starejše. Udeleženci so prispevali koristne nasvete in komentarje, za kar se jim zahvaljujemo. Na naslednjem dogodku bomo predstavili in preizkusili vsa nastala gradiva. Upamo, da bo tudi to zanimalo veliko ljudi.

Videoposnetek Kako učiti babico

Partnerji iz Univerze Turku so pripravili angleško verzijo videoposnetka „Kako učiti babico”. Vsebuje povzetek navodil za poučevanje starejših v animirani obliki za mlade, ki pomagajo starejšim sorodnikom pri učenju IKT vsebin. Navodila bomo pripravili tudi v tiskani verziji in jih prevedli v jezike vseh sodelujočih držav.

Partnersko srečanje v Vaduzu

Drugo partnersko srečanje projekta Be Smart Seniors se je uspešno odvilo v Vaduzu, 5. in 6. junija.

Na srečanju smo zaključili s posvetovanjem o vsebini ter pedagoškem in vizualnem vidiku videoposnetkov. Ocenili smo rezultate analize potreb, načrtovali naslednje korake in oblikovali napotke za testiranje videoposnetkov.

Partnersko srečanje v Vaduzu

Srečanje v Budimpešti

Srečanje v Budimpešti

25. in 26. oktobra 2018 je v Budimpešti potekal prvi projektni sestanek. Natančno smo pregledali projektne aktivnosti, načrtovane do maja 2019, razdelili smo si naloge in zaključili raziskavo, ki bo služila kot osnova za nadaljnje razvojne naloge.