IKT kot način integracije

Moderne IKT naprave in spletne storitve lahko pomagajo pri premagovanju zgoraj omenjenih težav. S svetovnim spletom lahko ostanemo s stiku s sorodniki in prijatelji, ohranjamo zdravje, delimo spomine, veščine in znanje.

S projektom bi radi pomagali starejšim pri uporabi IKT naprav za izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje osebne avtonomije za čim daljši možni čas. V ta namen želimo ustvariti navodilao tem, kako lahko mladi pomagajo starejšim sorodnikom pri učenju uporabe IKT naprav. Modul medgeneracijskega učenja bo služil kot osnova za nadaljnje učenje starejših oseb.

Po opravljeni mednarodni raziskavi in analizi potreb bomo ustvarili posebno spletno stran, kjer bodo na voljo vsa učna gradiva in možnost za spletno druženje in izmenjavo znanja. Pri razvoju spletne strani bomo upoštevali ergonomske in andragoške značilnosti ciljne skupine.

Tretji rezultat bo 60 učnih gradiv v obliki kratkih video posnetkov. Vsebina gradiv se bo dotikala splošnih IKT tem, ki se pojavljajo v življenju starejše osebe (spletno nakupovanje, komunikacija, iskanje informacij). 20 posnetkov bo vsebovalo mednarodne vsebine s prevodom v partnerske jezike, ostali se bodo osredotočali na teme, ki so specifične za posamezno sodelujočo državo.

Ob zaključku bi radi naučili starejše, kako lahko s preprostimi pripomočki sami ustvarijo video posnetke.