Sodelovanje

S projektnimi rezultati, ki smo jih našteli, želimo postaviti teoretične in praktične temelje za usposabljanje starejših na področju IKT ter spletno stran, ki bo izobraževalne in povezovalne narave. Starejšim bo v pomoč pri vsakdanjih opravilih, izboljšanju kakovosti življenja in ohranjanju avtonomije.