AZM

AZM, Slovenia, Maribor

Andragoški zavod Maribor je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih. Ponudba programov je zelo raznolika in bogata, namenjena tako mlajšim odraslim kot tudi starejšim, tako brezposelnim kot tudi zaposlenim osebam, tujcem, posameznikom ali podjetjem oziroma zaključenim skupinam. Zavedamo se, da je za uspešno delovanje posameznika, podjetja in družbe v dobi hitrih sprememb, hitro razvijajoče se informacijsko-komunikacijske tehnologije, medkulturnosti in trajnostnega razvoja pomembno razvijanje kompetenc, ki jih potrebujemo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V lokalnem okolju smo edini izvajalec Osnovne šole za odrasle, Projektnega učenja mlajših odraslih in koordinator, pa tudi izvajalec, Tedna vseživljenjskega učenja. Izvajamo vrsto neformalnih programov. Smo nosilec licence Goethe-Instituta, pooblaščena ustanova Državnega izpitnega centra za izpite iz tujih jezikov in pooblaščena ustanova Izpitnega centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Ponujamo vrsto podpornih dejavnosti, od Središča za samostojno učenje do informativno-svetovalne dejavnosti, kot podizvajalci smo vključeni v projekt Večgeneracijski center Štajerska. 

Prepoznani smo kot strokoven in odgovoren zavod, saj smo koordinatorji štirih konzorcijev in smo poleg partnerstva v mednarodnih projektih tudi vodilni partner v projektu Erasmus+ Migrant Mentorship Model. 

AZM, Maribor, SLovenia
AZM Slovenia Maribor