Yhteistyö

Projektin keskeisinä tavoitteina on luoda teoreettinen ja käytännöllinen perusta ikäihmisten digitaalisten taitojen oppimiselle, auttaa ikäihmisiä jokapäiväisissä toiminnoissa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja tukea itsenäisyyden ja riippumattomuuden säilymistä.

Projektin partnerimailla, Liechtensteinilla, Slovenialla, Suomella ja Unkarilla on tietoa ja kokemusta ikäihmisten kouluttamisesta ja digipedagogiikan kehittämisestä. 

Projektin asiantuntijatiimi pyrkii hyödyntämään uusia mahdollisuuksia tukea ikäihmisiä käyttämään digitaalisia välineitä.