Turun ammattikorkeakoulu

Turku University of Applied Sciences

Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) on 10 000 jäsenen yhteisö -innovatiivinen ja monialainen korkeakouluasteen koulutusorganisaatio, joka tuottaa kansainvälistä kilpailukyä ja hyvinvointia Varsinais-Suomeen. Turun ammattikorkeakoulusta valmistuneet  ovat käytännön huippuosaajia.

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa korkealaatuista ja joustavaa koulutus ja palvelutarjontaa sekä yksityisille henkilöille että julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. Turun AMK tarjoaa myös mahdollisuuksia täydentää ja kehittää omaa osaamistaan avoimen ammatiikorkeakoulun tarjoamassa aikuis- ja täydennyskoulutuksessa. 

Soveltavan tutkimuksen saralla Turun AMK edustaa kansallista huippua. Turun AMK on vuosittain mukana yli 200 TKI-hankkeessa  Tutkimushankkeet ovat hyvin työelämäorientoituneita  ja ne yhdistävät teoreettiset opinnot käytäntöä palveleviksi. Projektitoimintaa toteutetaan yhteistyössä  yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Opetuksen perustana toimii innovaatiopedagogiikka, joka linkittää opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön. Valmistuttuaan opiskelijat ovat ammattilaisia, jotka omaavat myös kansainvälisillä työnmarkkinoilla tarvittavaa osaamista ja kieli-ja viestintätaitoja.

 Turun AMK:ssa on noin 9000 opiskelijaa ja noin 800 henkilökunnan jäsentä. Ammattikorkeakoulu sijaitsee  Varsinais-Suomessa,  mutta kansainvälisten hankkeiden ja vilkkaan opettaja – ja opiskelijavaihdon ansiosta toiminta on hyvin kansainvälistä.

Turun ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sekä AMK ja YAMK-tason tutkintoja tekniikan ja liikenteen alalla, sosiaali ja terveysalalla, liiketalouden ja hallinnon alalla sekä kulttuurialalla. BESS –hankkeesta on vastuussa Turun ammattikorkeakoulun asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtaminen sekä mielenterveyden edistäminen tutkimusryhmän asiantuntijat.