Digitaaliset välineet ikäihmisen apuna

Nykyisten digitaalisten laitteiden ja verkkopalvelujen avulla voidaan tukea erilaisia arjen toimintoja, kuten terveyspalveluiden käyttöä verkossa. Digitaalisten välineiden avulla yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin helpottuu. Verkkopalvelut myöskin tarjoavat mahdollisuuksia terveydentilaa tukevien palveluiden käyttämiseen, harrastamiseen sekä kokemusten ja tiedon jakamiseen. 

Projektin pyrkimyksenä on auttaa ikäihmisiä käyttämään digitaalisia välineitä helpottamaan arkea, parantamaan elämänlaatua ja tukemaan ikäihmisen itsenäisyyttä mahdollisimman pitkään.

Projektin tavoitteena on laatia opastus-animaatio helpottamaan digitaalisten taitojen opettamista ikäihmisille. Opas on suunnattu erityisesti nuoremmille henkilöille ikäihmisen lähipiirissä. Sukupolvien välinen oppimista tukeva kanssakäyminen luo edellytyksiä hyödyntää digitaalisia palveluja myös jatkossa.

Projektin toisena tavoitteena on kehittää verkkoalusta, joka perustuu kansainvälisestä kyselystä saatuihin ja analysoituihin tuloksiin.Verkkoalusta tukee yhteisöllisyyttä ja tiedon jakamista sekä tarjoaa opetusmateriaalia, huomioiden kohderyhmän erityisvaateet ja pedagogiset tarpeet. 

Projektissa tullaan kolmantena tuloksena tuottamaan noin 60 videota, jotka opastavat hyödyntämään ikäihmisille hyödyllisiä verkkopohjaisia palveluita (verkkokaupat, viestintä, tiedonhaku). Näistä videoista 20 käsittelee yleisiä kansainvälisesti yhteisiä aihealueita ja loput videoista tehdään kunkin maan omalla kielellä keskittyen partnerimaiden omakohtaisiin aiheisiin.

Lopuksi projektin neljäntenä tuotoksena on tavoitteena opettaa ikäihmisiä tekemään omia videoitaan yksinkertaisia välineitä hyödyntäen.