Youtube-kanavan

Be Smart Seniors-projektissa tuotetut opetusvideot ovat nyt esillä YouTube palvelussa. Näin ollen, ne ovat ilmaiseksi ja vapaasti hyödynnettävissä laajalle käyttäjäkunnalle. YouTube-kanavan tarkoituksena on saattaa projektin tulokset laajemman yleisön saataville suositun videonjakosivuston kautta.

Opetusvideot

Hankkeessa tuotettujen, ikäihmisille suunnattujen opetusvideoiden arviointi saatiin onnistuneesti päätökseen. Videoiden kohderyhmän, ikäihmisten palautteiden mukaisesti teimme niihin vielä pieniä korjauksia ja saimme hyviä ideoita lisävideoiden teemojen tuottamiseen.

Hankkeen ensimmäinen tulosten levittämistilaisuus Unkarin Budabestissä

BESS -hankkeen ensimmäinen tulosten levittämistilaisuus järjestettiin Budabestissa, Unkarissa, kesäkuussa 2019. Tilaisuuteen osallistui 30 henkilöä. Osallistujat olivat aikuiskouluttajia, keskiasteen ja korkeakoulujen edustajia, vanhustenhoidossa työskenteleviä henkilöitä sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Tilaisuuden osallistujilta saimme arvokkaita kommentteja hankkeen tuotoksiin liittyen, jotka auttavat niiden jatkotyöstössä. 

Seuraavassa tulosten levittämistilaisuudessa esittelemme hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja. 

Projektitapaaminen Vaduzissa, Liechtensteinissa

Hankkeen toinen projektitapaaminen järjestettiin onnistuneesti 5.-6.6.2019 Vaduzissa, Liechtensteinissa. Kokouksen päätavoitteena oli yhteistyössä hankepartnereiden kanssa viimeistellä koulutusmateriaaleja ja -videoita. Lisäksi sovimme hankkeen jatkoetenemisestä.